Regulament Concurs ”Pandemic Challenges”

Share
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “Pandemic Challenge 2021” (denumit în continuare “Concurs”) este SC ROPARDO SRL (denumită în continuare „Ropardo” sau „Organizatorul”), cu sediul în mun. Sibiu, Str. Reconstrucției, nr. 2A, jud. Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerţului Sibiu sub nr. J32/403/1994, cod unic de înregistrare RO 5415866, telefon 0269231037, e-mail: office@ropardo.ro, legal reprezentată prin Director general Ciprian Cândea.
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții care se înscriu la concurs în condițiile prevăzute în Art. 4 și Art. 5 din cuprinsul Regulamentului,

2. DURATA, LOCUL ȘI SCOPUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura pe o perioadă de cinci săptămâni, în intervalul 05 noiembrie, ora 09 :00 – 8 decembrie 2021, ora 23:59.
2.2. Concursul se va desfășura pe teritoriul României pe pagina de Facebook a Organizatorului. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.
2.3. Concursul face parte din campania de promovare online a Organizatorului „Pandemic Challenge 2021” prin oferirea de premii unui număr de 3 (trei) persoane.

3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

3.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe website-ul blog.ropardo.ro, sau poate fi comunicat solicitantului prin email pe baza unei cereri trimise de către acesta la adresa de email office@ropardo.ro.
3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul sau de a prelungi perioada Concursului prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament, act care va fi comunicat către public prin afișarea pe pagina de Facebook a Organizatorului și cu indicarea link-ului la Regulamentul actualizat.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.
4.2. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale sau să își creeze unul. Se va invalida orice înregistrare în Campanie a persoanelor care participa de pe conturi de Facebook false, conturi aparținând altor persoane sau care aparțin unor companii / branduri / organizații de orice fel.
4.3. Participanții trebuie să îndeplinească condițiile incluse în prevederile Art.5 Mecanismul Concursului.
4.4. Comentariile transmise de către participanți nu trebuie să fie ilegale, periculoase, tendențioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, cu conotații politice sau instigatoare la acte penale sau ilegale. Orice conținut care încalcă mențiunile de mai sus va fi eliminat din Campanie de către Organizator.
4.5. Comentariile participanților trebuie să fie publice, fiind dezactivate setările de natură să restricționeze vizualizarea lor.
4.6. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Concursul se va desfășura în trei etape, astfel :

  • Etapa 1 // 5-11 noiembrie : Înscrieri în perioada 5-10 noiembrie, extragerea câștigătorului în data de 11 noiembrie
  • Etapa 2 // 17-24 noiembrie : Înscrieri în perioada 17-23 noiembrie, extragerea câștigătorului în data de 24 noiembrie
  • Etapa 3 // 2-8 decembrie : Înscrieri în perioada 2-7 decembrie, extragerea câștigătorului în data de 8 decembrie

5.2. Pentru a participa la Concurs, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să aprecieze prin funcția Like pagina de Facebook a Organizatorului
  2. Să răspundă la întrebarea săptămânii printr-un comentariu la postarea de pe Facebook a concursului
  3. Să eticheteze doi prieteni

5.3. Nu este permisă participarea unei persoane la Concurs prin intermediul mai multor conturi de Facebook. Participanții au dreptul la o singură înscriere (un singur comentariu) pentru fiecare etapă de concurs și pot câștiga un singur premiu. La tragerea la sorti, participă doar cei care s-au înscris în etapa respectivă, respectând mecanismul concursului. Câștigătorul desemnat într-o etapă nu mai poate participa la concurs în etapele rămase.

6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Organizatorul va acorda 3 premii, câțe unul în fiecare etapă, astfel:

  • Etapa 1 // 5-11 noiembrie : un tricou personalizat și o cană personalizată
  • Etapa 2 // 17-24 noiembrie : un tricou personalizat și o cană personalizată
  • Etapa 3 // 2-8 decembrie : un tricou personalizat și o cană personalizată

6.2. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Concursului este de 269 lei, TVA inclus.
6.3. Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiile menţionate mai sus şi nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. O persoană poate câștiga în cadrul concursului maximum un premiu prin tragere la sorți.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorul fiecărei etape de concurs va fi desemnat în urma unei trageri la sorți prin Comment Picker. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice pe pagina de Facebook ROPARDO la sfârșitul fiecărei etape de concurs, respectiv datele de 11 noiembrie 2021, 24 noiembrie 2021, 8 decembrie 2021.
7.2. Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, prin mesaj privat pe pagina lor de Facebook, în zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificarea, validarea și comunicarea modalităţii de primire a premiilor. În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la trei (3) rezerve în ordinea desemnării lor.
7.3. Câştigătorii vor comunica Organizatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (dacă este cazul).
7.4. Premiul va fi expediat câștigătorului, doar pe teritoriul României, prin grija și pe costul Organizatorului sau ridicat de la sediul Organizatorului, în funcție de opțiunea câștigătorului și în baza unui proces verbal de predare-primire. Toate trei premiile vor fi expediate, la finalul celor trei etape de concurs, după data de 8 decembrie 2021.

8. RĂSPUNDERE

8.1. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru comentariile postate de către participanții la Concurs și își rezervă dreptul de a filtra prin intermediul opțiunii „Delete” orice înscriere care încalcă cerințele prevăzute în prezentul Regulament.
8.2. Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.
8.3. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Concursului din motive independente de voința Organizatorului, cum ar fi, dar fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.
8.4. Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a rețelei Facebook.
8.5. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudiciile suferite de câștigători din momentul predării premiului către aceștia, indiferent de natura acestor prejudicii.
8.6. Organizatorul va respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Participantul la Concurs are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
8.7. Prin participarea la Concurs, Participanții acceptă că cunosc regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

9. LITIGII

9.1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competențe din Sibiu, în conformitate cu prevederile legislației române.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close